Doğaltaş Makina ve Teknolojileri Üreticileri Derneği, mermer, doğaltaş ve maden makineleri imalat

Ankara Doğaltaş Makina, Ankara Doğaltaş Makina ve Teknolojileri Üreticileri Derneği

Ankara Doğaltaş, Ankara Makina, Mermer, doğaltaş ve maden makineleri eğitimi

  • Türkçe

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan
Koronavirüs (COVID-19) salgını ülkemizi de önemli ölçüde etkilemektedir Ekonomik faaliyetlerde daralma ve dünya ticaret hacmindeki düşüş daha önce öngörülemeyen bir hızla artıyor.
Bu durum, bir çok vergi mükellefini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Turizm sektörü gibi belirli sektörler ve KOBİ’ler bu iktisadi koşullardan daha çok olumsuz etkilenmektedir.
Salgının yayılmasını önlemek için pek çok düzenleme yürürlüğe girmiştir. Derneğimiz üyesi KOBİ’ler yapılan bu düzenlemeler ve diğer olumsuz durumlara ilişkin aşağıdaki zorluklarla karşı karşıyadır.
-Vergi ve SGK ertelemeleri kısmından sektör kısıtlaması olması nedeniyle ekonomik olarak etkilenmesine rağmen yararlanmamaktadır.
– EXIMBANK kredi erteleme taleplerimizde yüksek faiz yükü ile karşı karşıya kalmaktayız.
– Gümrüklerde ithalat işlemlerinde güçlüklerle karşılaşmaktayız.
– KGF Kredileri Bankalarca amacına uygun şekilde kullandırılmamaktadır. Kobilerin önemli bir kısmı KGF kredisi talep etmelerine rağmen alamamıştır.
– Mevcut kredi ödemelerinin ertelenmesi için bankalarca fahiş faizler talep edilmektedir.
Devletimizin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Uluslararası pazarda rekabet gücümüzü kaybetmemek, Üretim kapasitelerimizi ve istihdamı koruyabilmek için öncelikle tüm KOBİ’ler için mücbir sebep ilan edilmesini talep ediyoruz
Sorunların çözümü için sahada işlerin ifade edildiği gibi kolay ve hızlı ilerlemesine ilişkin denetimler yapılması gerekmektedir. Bankaların kredi olanaklarının kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetlerin içerisinde olmaları konusunda devletimizin desteğini talep ediyoruz.
ÜRETİMİN ÇARKLARI TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN DÖNMEYE DEVAM ETMELİ

DOĞALTAŞ MAKİNA VE TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ