Doğaltaş Makina ve Teknolojileri Üreticileri Derneği, mermer, doğaltaş ve maden makineleri imalat

Ankara Doğaltaş Makina, Ankara Doğaltaş Makina ve Teknolojileri Üreticileri Derneği

Ankara Doğaltaş, Ankara Makina, Mermer, doğaltaş ve maden makineleri eğitimi

  • Türkçe

Doğaltaş Makine ve Teknolojileri UR-GE Projesi

Derneğimiz ve İstanbul Maden İhracatçıları İşbirliğinde, üyelerimizin devlet desteklerinden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ile yürürlüğe konulan Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Proje Desteğine İlişkin Genelge” (UR-GE) çerçevesinde, Doğal Taş Makine ve Teknolojileri UR-GE Projesinin yürütülmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında üyelerimize yönelik ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik faaliyetler düzenlenecektir. Projeye katılan üyelerimiz, proje kapsamında gerçekleşecek her bir faaliyetin toplam maliyetinin %75’i oranında devlet desteği alabilecektir.

UR-GE projemize katılmayı talep eden üyelerimizin https://tinyurl.com/urgedotek linkinde yer alan “Katılımcı Şirket Talep Yazısı” formunu “Proje Adı” kısmını boş bırakarak doldurup; imzalı ve kaşeli halini ekinde imza sirküleriyle beraber 9 Haziran 2023 Cuma günü saat 17.30’a kadar urge@imib.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.